Skip to content

Proefschrift

Sharing the care of older parents

  • N. Tolkacheva

N. Tolkacheva

Jaar: 2011

Uitgeverij: Vrije Universiteit Amsterdam

Hoofdthema
Zorg voor ouderen

Samenvatting
Dit proefschrift beschrijft een algemeen model van zorgverlening door het combineren van het solidariteits- en het stressmodel en voegt daar een nieuw element aan toe; namelijk de rol van "ANDEREN". De rol van "anderen" staat centraal in dit onderzoek. Ik kijk alleen naar families waar kinderen andere personen om zich heen hebben, met wie ze zorg samen delen of zouden kunnen delen. Het onderzoek is opgebouwd rond vier specifieke aspecten van het delen van zorg:

a) de invloed van broers en zussen op het zorggedrag van een individueel kind;

b) aspecten van zorgparticipatie en gelijkheid in zorgintensiteit bij broers en zussen;

c) sekse verschillen in zorg, sekse rol opvattingen en veranderingen over de tijd; en ten slotte

d) de invloed van het delen van zorg op de zorgbelasting van volwassen kinderen. Deze aspecten behandel ik in deze dissertatie in vier hoofdstukken aan de hand van vier onderzoeksvragen.