Skip to content

Proefschrift

Obesity in Old Age: Criteria and Consequences

  • N. (Noor) Heim

N. (Noor) Heim

Jaar: 2011

Uitgeverij: Vrije Universiteit Amsterdam

Hoofdthema
Obesitas bij ouderen
 
Samenvatting
Wereldwijd  is  het  aantal  ouderen  de  afgelopen  decennia  sterk  gestegen  en  dat aantal  stijgt  nog  steeds.  Tegelijkertijd woedt wereldwijd  een  obesitasepidemie, het percentage mensen met overgewicht en obesitas neemt toe. Die stijging vindt plaats  onder  alle  leeftijdsgroepen  en  dus  ook  onder  ouderen. Omdat  er  steeds meer ouderen komen en die ouderen  steeds  vaker  kampen met overgewicht,  is het  absolute  aantal  ouderen  met  overgewicht  de  laatste  decennia  explosief toegenomen.In de afgelopen jaren krijgt de wetenschap steeds meer aandacht voor de gevolgen van overgewicht en obesitas bijouderen. Er zijn verschillende redenen om het probleem bij oudere volwassenen op een andere wijze te benaderen dan bij jongere volwassenen. Eén reden is de verandering van de lichaamssamen! Zoals algemeen bekend, neemt de lichaamslengte af naarmate men ouder wordt. Verder hebben ouderen relatief meer vetmassa en minder vetvrije massa (denk aan spieren en botten) dan jongere volwassenen. Bovendien verplaatst het vet zich in het lichaam van onderhuidse vetdepots, in onder andere armen en benen, naar de buikholte, bijvoorbeeld rondom de organen, of zelfs naar de spieren. Deze veranderingen in het lichaam leiden ertoe dat het gewicht en de buikomvang bij ouderen anders moeten worden geïnterpreteerd dan bij jongere volwassenen.

Een tweede reden voor een andere benadering is dat mensen met overgewicht bij het ouder worden vaker geconfronteerd worden met specifieke gezondheidsproblemen. Beperkingen in het fysiek functioneren en de mobiliteit, en pijn en incontinentie komen vaak voor bij ouderen met overgewicht en beïnvloeden de kwaliteit van het leven negatief. Tegelijkertijd hecht men met het toenemen van de leeftijd meer belang aan de kwaliteit van het leven dan aan de (resterende) duur van het leven. In dit proefschrift wordt op basis van onderzoek in grote populaties beschreven wat de invloed is van overgewicht op de gezondheid en het functioneren van ouderen. Ook wordt verslag gedaan van de zoektocht naar een optimale manier om vast te stellen of een oudere een (on)gezond gewicht of een (on)gezonde buikomvang heeft.

In dit proefschrift wordt op basis van onderzoek  in  grote populaties beschreven 
wat  de  invloed  is  van  overgewicht  op  de  gezondheid  en  het  functioneren  van 
ouderen. Ook wordt verslag gedaan van de zoektocht naar een optimale manier 
om  vast  te  stellen  of  een  oudere  een  (on)gezond  gewicht  of  een  (on)gezonde 
buikomvang heeft.