Skip to content

Proefschrift

Measuring IADL in dementia

  • S.A.M. Sikkes

S.A.M. Sikkes

Jaar: 2011

Uitgeverij: Vrije Universiteit Amsterdam

Hoofdthema
Meten van instrumentele activiteiten in het dagelijks leven van mensen met dementie

Samenvatting
Dementie wordt gekenmerkt door een geleidelijke achteruitgang in de cognitieve functies, zoals het geheugen, de uitvoerende functies en taal. Er treden problemen op in het dagelijks functioneren, waardoor patienten complexe activiteiten zoals koken, het doen van de boodschappen of het regelen van de financien niet meer kunnen uitvoeren. Deze complexe dagelijkse activiteiten worden ‘instrumental activitities of daily living' (IADL) genoemd. De term IADL werd in de jaren zestig geintroduceerd door de gerontologen Lawton en Brody, waarbij zij IADL omschreven als de activiteiten die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Lawton en Brody ontwikkelden een vragenlijst, welke momenteel de meest gebruikte IADL vragenlijst is. IADL vragenlijsten worden over het algemeen ingevuld door de mantelzorger, omdat patienten met dementie vaak een beperkt ziekte-inzicht hebben.

In 2006 werd er in het Alzheimercentrum van het VU Medisch Centrum vastgesteld dat er behoefte was aan een nieuwe IADL vragenlijst. Dat was niet verbazingwekkend, want de vragenlijst van Lawton en Brody was meer dan 40 jaar geleden ontwikkeld. In de tussentijd is de patientenpopulatie in een geheugenpolikliniek sterk veranderd. Door toegenomen kennis over dementie komen patienten in steeds vroegere fases van het ziektebeeld naar een geheugenpolikliniek. Daarnaast is de vragenlijst verouderd door drastische veranderingen in ons alledaagse leven. Zo hebben wij bijvoorbeeld bijna allemaal een mobiele telefoon of een computer in huis. De behoefte aan een vragenlijst die het dagelijkse functioneren beter in kaart kon brengen bleek wereldwijd te bestaan.

De belangrijkste doelstelling van dit proefschrift was het ontwikkelen van een nieuwe IADL vragenlijst. Daarnaast wilden wij het inzicht vergroten in de waarde van IADL bij het vroeg vaststellen en het voorspellen van dementie.