Skip to content

Proefschrift

Medically unexplained symptoms in later life

  • Dhr. P.H. Hilderink

Dhr. P.H. Hilderink

Jaar: 2014

Promotor(s): prof.dr. R.C. Oude Voshaar, prof.dr. J.G.M. Rosmalen
Uitgever: Universiteit van Groningen
Datum: 2014
ISBN: 97890366766463 (ISBN digitale versie)
9789036766470 (ISBN gedrukte versie)

Abstract
Het onderzoek in dit proefschrift is voortgekomen uit ervaringen in de klinische praktijk.
Ouderen presenteren zich regelmatig met lichamelijke klachten zonder dat er bij uitvoerig lichamelijk onderzoek lichamelijke oorzaken worden gevonden die deze klachten volledig kunnen verklaren. Ouderen richten zich met deze klachten vaak in eerste instantie tot de huisarts of een somatisch georiënteerde specialist. Wanneer deze geen afwijkingen vindt, zijn oudere patiënten moeilijk te motiveren psychologische aspecten nader te laten onderzoeken door een psychiater of psycholoog. Patiënten ervaren een dergelijke doorverwijzing vaak als een afwijzing. Om dit probleem het hoofd te bieden is er een polikliniek opgericht voor onderzoek en behandeling van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij ouderen in Nijmegen waar patiënten achtereenvolgens worden gezien door klinisch geriater, psychiater en psycholoog.