Skip to content

Proefschrift

Screening, geriatric assessment and intervention strategies to prevent functional decline in hospitalized older patients

  • B.M. (Bianca) Buurman

B.M. (Bianca) Buurman

Jaar: 2011

Uitgeverij: Universiteit van Amsterdam

Hoofdthema
Voorkomen van nieuwe beperkingen na opname ziekenhuis bij ouderen.
 
Samenvatting
Ongeveer 20?]30 % van alle ouderen heeft beperkingen in het dagelijks functioneren. Deze beperkingen worden vaak uitgedrukt in activiteiten van het dagelijks leven (ADL), zoals baden, aankleden, lopen en eten. Vijftig procent van deze beperkingen ontstaan langzaam progressief, in combinatie met een chronische ziekte, zoals artrose, diabetes of chronisch hartfalen. De andere 50 % ontstaat als gevolg van een acute gebeurtenis, zoals een cerebraal vasculair accident, heupfractuur of acute ziekenhuisopname. Een ziekenhuisopname op zich is een schadelijke gebeurtenis voor een oudere patiënt. In vergelijking met ouderen die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn, is de kans op nieuwe beperkingen aanzienlijk groter. Nieuwe ADL?]beperkingen die tijdens ziekenhuisopname ontstaan en bij ziekenhuisontslag nog aanwezig zijn, zijn moeilijk te revalideren. Jaarlijks hebben ongeveer 100.000 ouderen in Nederland te maken met een achteruitgang in functioneren na ziekenhuisopname. Niet alle ouderen hebben echter een even grote kans op deze functionele achteruitgang. Een aantal klinische kenmerken bij opname zijn geassocieerd met functieverlies, zoals de aanwezigheid van meerdere ziekten en de aanwezigheid van geriatrische condities.