Skip to content

Proefschrift

Diagnostic disclosure: a basic intervention in dementia care

  • mevrouw drs. E.W.C. Derksen

mevrouw drs. E.W.C. Derksen

Jaar: 2011

Instellingen: IQ Healthcare, UMC st. Radboud

Hoofdthema
Dementie kan leiden tot ernstige achteruitgang in het functioneren van mensen. Geheugenproblemen en problemen met bijvoorbeeld begrip, taal en het uitvoeren van handelingen hebben gevolgen voor het dagelijks functioneren van iemand met dementie. Openheid over de diagnose dementie was lange tijd geen normale zaak. Vooral huisartsen waren terughoudend om het diagnostisch onderzoek te starten en daarna de diagnose dementie aan hun patiënt mee te delen. Hoewel de diagnose dementie zeker emoties oproept, toont onderzoek van Els Derksen aan dat de diagnose wel besproken kan worden zónder dat de patiënt hier ernstige nadelen van ondervindt. Sterker nog, het bespreken van de diagnose biedt juist de kans om een goede start te maken met de begeleiding (en behandeling) van de patiënt en zijn naasten. Dit vereist wel een zorgvuldige voorbereiding van het uitslaggesprek en een goede afstemming tussen de geheugenpolikliniek en het vervolg hierop in de huisartsenpraktijk. Op basis van haar onderzoeksresultaten geeft Derksen aanbevelingen voor verbeteringen van het uitslaggesprek en de nazorg.

Biografie
Els Derksen (Groessen, 1964) is verpleegkundige en studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht. Ze verrichtte bovenstaand promotieonderzoek bij de afdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice. Ze is coördinator van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), een samenwerkingsverband tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/ouderengeneeskunde van het UMC St Radboud en twaalf organisaties voor ouderenzorg.