Skip to content

Proefschrift

Fear of falling in older patients

  • A.C.L. Scheffer

A.C.L. Scheffer

Jaar: 2011

Uitgeverij: Universiteit van Amsterdam


Hoofdthema
Vallen is voor veel ouderen een serieus gezondheidsprobleem. Valincidenten leiden niet alleen tot lichamelijk letsel, maar kunnen ook psychologische gevolgen hebben zoals angst om te vallen. Valangst wordt gerapporteerd door 20 tot 85 procent van de zelfstandig wonende ouderen, ook door ouderen die nog nooit zijn gevallen. In de klinische praktijk is er behoefte aan een eenvoudige methode om valangst te meten. Alice Scheffer ontwikkelde een instrument dat aan deze behoefte kan voldoen. Zij stelt dat bij het bedenken van strategieën voor valpreventie, professionals in de gezondheidszorg, politici en zeker de ouderen zelf moeten worden betrokken.