Skip to content

Proefschrift

Meeting the needs of caregivers of severely mentally ill older adults: A nursing intervention study

  • Zegwaard, M.I.

Zegwaard, M.I.

Jaar: 2017

Wereldwijd zorgen partners, kinderen, ouders of ander personen in de directe omgeving voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening zoals een bipolaire stoornis, schizofrenie of een depressie. Deze mensens horen tot die mantelzorgers die veel vaker dan ander mantelzorgers aangeven ernstig belast te zijn. Marian Zegwaard geeft onder andere inzicht in de onderlinge samenhang van factoren van de belasting die deze mantelzorgers ervaren en de gevolgen voor de hun gezondheid. De 'vrijheid van keuze om te kunnen stoppen met de ondersteuning' lijkt essentieel voor de mate van individueel ervaren belasting. Mantelzorgers hebben alleen behoefte aan praktische steun.

Zegwaard laat zien dat coaching op thema’s als verlies en rouw, eenzaamheid en sociale isolatie, spanning in de relatie met de patiënt en verminderen van gevoelens van gevangenschap noodzakelijk zijn. Omdat psychiatrische verpleegkundigen de interventie gaan gebruiken nam Zegwaard hun ondersteuning aan mantelzorgers onder de loep. Deze resultaten waren noodzakelijk voor de keuzes in het ontwerp van de interventie. Het proefschrift is een veelbelovende verpleegkundige interventie waarmee tegemoet gekomen kan worden aan de individuele ondersteuningsbehoefte van ‘risico’ mantelzorgers. Uit een pilot werd duidelijk dat een vertrouwensrelatie tussen de mantelzorger en de psychiatrisch verpleegkundige een essentiële voorwaarde is voor de efficiëntie van interventie.