Skip to content

Proefschrift

Treatment of personality disorders in older adults: Beyond therapeutic nihilism

  • Arjan Videler

Arjan Videler

Jaar: 2016

Dit proefschrift is gewijd aan het verkennen van een verwaarloosd en onontdekt terrein van de ouderenpsychiatrie: de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen.

De motivatie van dit proefschrift lag in de grote behoefte aan toepasbare en effectieve behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen op latere leeftijd. Vanuit meerdere invalshoeken wordt ingegaan op dit thema. Ten eerste word geëxploreerd hoe te komen tot de selectie van een optimaal passende behandeling voor deze heterogene populatie. Vervolgens wordt onderzocht of bestaande evidence-based behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen bij jongere leeftijdsgroepen vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch kader toepasbaar en effectief zijn bij ouderen. Ten slotte wordt verkend welke leeftijdsspecifieke aanpassingen van psychologische behandelingen het behandeleffect zouden kunnen vergroten. Behandeling van persoonlijkheidsstoornissen blijkt haalbaar bij ouderen en kan wel degelijk effectief zijn. Wellicht kunnen deze behandelingen verder worden aangepast voor deze doelgroep. Tot op heden heerste een therapeutisch nihilisme aangaande de behandelopties van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Daarentegen zet deze dissertatie een eerste stap in de richting van een meer positieve attitude ten aanzien van de behandelopties van ouderen die kampen met persoonlijkheidsproblematiek.