Skip to content

Proefschrift

Emancipatie of integratie van de ouderenpsychiatrie?

  • R.C. OUDE VOSHAAR, H. VENEMA

R.C. OUDE VOSHAAR, H. VENEMA

Jaar: 2014

De vergrijzing in de westerse wereld en destigmatisering van psychiatrische

problematiek bij ouderen hebben geleid tot een toename van het beroep dat

gedaan wordt op de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. Parallel hieraan

zijn de kennis over en behandelmogelijkheden voor deze doelgroep gestaag

gegroeid. Inmiddels is de zorg dermate complex en specialistisch geworden dat

binnen de opleiding tot psychiater hiervoor een specifiek aandachtsgebied is

ingesteld. In tijden van bezuiniging wordt deze hoge mate van specialisatie

echter niet altijd onderkend, getuige de overwegingen van managers in de ggz

om gespecialiseerde zorgprogramma’s voor ouderen te integreren in de algemene

psychiatrie.