Skip to content

Proefschrift

Working conditions and person-centredness of the dementia care workforce: Impact on quality of care, staff and resident well-being

  • Willemse, B.M.

Willemse, B.M.

Jaar: 2016

Het doel van dit proefschrift is om inzicht te krijgen in wat bijdraagt aan goed toegeruste zorgmedewerkers werkzaam in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Een sterke beroepsgroep is essentieel om te komen tot zorg voor mensen met dementie van een hoge kwaliteit. Dit wordt onderschreven door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), beleidsmakers, patientenorganisaties en onderzoekers.

Het is van belang inzicht te krijgen in factoren die bijdragen aan een sterke beroepsgroep in deze sector gelet op de uitdagingen waar de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie voor staat. Allereerst neemt het aantal mensen met dementie snel toe, terwijl de totale beroepsbevolking afneemt. Ten tweede kenmerkt het werk van zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg zich door een hoge werkdruk. Tenslotte verandert de rol van zorgmedewerkers omdat er steeds meer aandacht komt voor een persoonsgerichte benadering van zorg en ondersteuning. In deze benadering staat de relatie tussen bewoners en zorgmedewerkers alsmede hun interacties centraal. Gevolg is dat het rekruteren, behouden en opleiden van zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie belangrijke aandachtsgebieden zijn voor beleidsmakers en werkgevers voor de komende jaren.