Skip to content

Proefschrift

Delirium in the elderly: biomarkers and outcomes

  • J. Witlox

J. Witlox

Jaar: 2012

Uitgeverij: Universiteit van Amsterdam 

Hoofdthema
Delier (of delirium) is een plotseling optredende vorm van verwardheid. Het is één van meest voorkomende complicaties bij oudere mensen in het ziekenhuis. Ouderen met dementie lopen het grootste risico, wat de nauwe samenhang tussen deze twee stoornissen onderstreept. Joost Witlox onderzocht welke veranderingen in de hersenen het risico op delier verhogen. Ook onderzocht hij of delier zelfstandig bijdraagt aan een slechte prognose, of slechts een ‘marker' is van een kwetsbare patiënt. Het blijkt dat een delier een slechte prognose voorspelt, waaronder een grotere kans op overlijden, verpleeghuisopname en dementie. Delirante patiënten moeten daarom worden beschouwd als een zeer kwetsbare groep mensen die veel nazorg nodig heeft.