Skip to content

Proefschrift

Addendum Behandeling van patiƫnten met dementie als comorbiditeit in het ziekenhuis gereed

Jaar: 2016

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) is een addendum ‘Behandeling van patiënten met dementie als comorbiditeit in het ziekenhuis’ bij de multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van patiënten met dementie’ ontwikkeld. 

De richtlijnontwikkeling is gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten. Vanuit het veld was er behoefte aan een richtlijn om professionals handvatten te geven in de zorg voor patiënten met een comorbide dementie. Comorbiditeit is het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij een patiënt. Het doel van het addendum is het zorgen voor een goede en veilige behandeling van patiënten met dementie. Het addendum op de richtlijn moet professionals helpen om de juiste gedragsinterventies te kunnen inzetten om patiënten een veilige omgeving te bieden en het zorgproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 


In het addendum staan o.a. aanbevelingen met betrekking tot:

- screening op dementie in het algemeen ziekenhuis; 

- wanneer en bij welke patiënten extra aandacht dient te zijn ten zien van het maken van afspraken over wils- en oordeelsbekwaamheid; 

- wat de meest effectieve en doelmatige wijze van informatievoorziening aan en communicatie met een patiënt met dementie; 

- welke omgevingsfactoren er rekening gehouden moet worden rondom opname en verblijf van een patiënt met dementie in het ziekenhuis; 

- wat de meest geschikte methode is om in het ziekenhuis bij patiënten met cognitieve stoornissen pijn te beoordelen en te behandelen; 

- voedings- en/of vochtproblemen bij patiënten met dementie; 

- doelmatige en veilige procedure van ontslag uit het ziekenhuis. 

De multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van dementie kunt u hier lezen. Download hier de zorgstandaard Dementie.

Betrokkenheid NIP
Het NIP is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het addendum. Namens het NIP heeft Leny Haaring (lid sectie Ouderenpsychologie) geparticipeerd in de klankbordgroep van de richtlijn.

Leny Haaring is GZ-psycholoog en heeft jarenlange ervaring in het werken met mensen met dementie. Ze heeft in de ouderenzorg gewerkt als behandelaar en als manager Behandeldienst. Ze heeft ook gewerkt als consulent bij het CCE, centrum voor Consultatie en Expertise in de ouderenzorg. Ze is ook betrokken geweest vanuit het NIP bij het ontwikkelen van de zorgstandaard Dementie. Daarnaast heeft ze veel ervaring als trainer, supervisor en coaching op het gebied van psychogeriatrie.

Meewerken aan richtlijnontwikkeling?
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) draagt bij aan de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen door leden af te vaardigen in richtlijnencommissies. Het NIP zorgt voor draagvlak voor de inhoud van een multidisciplinaire richtlijn door een zorgvuldig verloop van de commentaar- en autorisatiefase.

Bijdragen
Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van een richtlijn? In de digitale NIP-nieuwsbrief en op de NIP-website staan regelmatig oproepen om bij te dragen aan richtlijnontwikkeling. U kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren:
- U kunt namens het NIP deelnemen aan een werkgroep voor richtlijnontwikkeling. Hierbij brengt u uw specifieke expertise in. 

- U kunt een bijdrage leveren door deel te nemen aan een ‘focusgroep’ voor knelpuntenanalyses voorafgaand aan richtlijnontwikkeling. 

- U kunt deelnemen aan de ‘meeleesgroep’. 

- U kunt meelezen met de conceptteksten als ondersteuner van de afgevaardigde van het NIP in een werkgroeprichtlijn. 

- U kunt deelnemen aan de ‘commentaargroep’. U mag dan commentaar leveren op de concepttekst van een richtlijn. 

 Leuk, leerzaam en inspirerend
Psychologen die eerder hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van een richtlijn ervaren dit als een leuk, leerzaam en inspirerend traject. Na het afronden van de richtlijn worden deelnemers aan een werkgroeprichtlijn of commissie nog regelmatig bevraagd op hun expertise.