Skip to content

Proefschrift

Centrum voor wilsbekwaamheidsvragen van start

  • Redactie Nationale Zorggids

Redactie Nationale Zorggids

Jaar: 2016

Oudere mensen met hersenaandoeningen zoals dementie of een herseninfarct kunnen soms niet meer op weloverwogen wijze beslissingen nemen. Dit kan leiden tot beslissingen, die niet passen bij wat de oudere zelf altijd gewild zou hebben en die gevaarlijke en complexe situaties opleveren voor de oudere, zijn familie en hulpverleners. VUmc startte deze maand het Centrum voor wilsbekwaamheidsvragen. Dit centrum is de eerste in Europa. Het gaat hulp bieden bij vragen over goede zorgverlening, advies bij juridische en medische vraagstukken of vragen rond het levenseinde. Dit meldt VU Medisch Centrum.

Aan het nieuwe Centrum voor wilsbekwaamheidsvragen zijn hulpverleners verbonden op het gebied van klinische en neuropsychologie, ouderengeneeskunde en ethiek. Het Centrum maakt deel uit van de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde van het VUmc.

Henk Geertsema is een van de oprichters van het Centrum: "De vraag naar iemands wilsbekwaamheid is soms heel duidelijk en eenvoudig te beantwoorden, maar ook soms ingewikkeld. Ingewikkeld als de cliënt zich niet duidelijk kan uiten, moeite heeft om de situatie te overzien of informatie te onthouden of erg geëmotioneerd is. Soms spelen er ook uiteenlopende belangen en verschil van mening bij de familie een rol. In dit soort situaties kunnen wij meedenken."

Ook dr. Saskia Teunisse, klinisch (neuro)psycholoog, is aan het Centrum verbonden. Zij kan vanuit psychologisch perspectief helpen bij het nemen van beslissingen: "Autonome en wilsbekwame besluitvorming staat centraal, zolang het kan."