Skip to content

Proefschrift

Medicatiebeoordelingen in het verpleeghuis? Doen!

  • van Otterloo, A, Meiland, F

van Otterloo, A, Meiland, F

Jaar: 2016

Achtergrond en doel
Medicatiebeoordelingen kunnen mogelijk farmacotherapie gerelateerde problemen, zoals acute ziekenhuisopnames, voorkomen. In deze studie worden de medicatiewijzigingen, na medicatiebeoordelingen in het verpleeghuis, en de daarmee gepaarde kosten onderzocht.

Methode
Dossieronderzoek van medicatiebeoordelingen die in 2014 werden verricht op een afdeling psychogeriatrie (n=24 patiënten) en somatiek (n=14 en n=18 patiënten) in een verpleeghuis. Frequenties en kosten van medicatiewijzigingen werden berekend, waarbij risicovolle medicamenten werden uitgelicht. Wijzigingsredenen werden onderverdeeld naar farmacotherapie gerelateerde problemen.

Resultaten
Op de afdeling psychogeriatrie werden de meeste medicatiewijzigingen doorgevoerd en werd significant vaker de medicatie gestaakt (75% versus 29% op de somatische afdeling). In de groep risicovolle medicamenten werden vooral wijzigingen in diuretica doorgevoerd. Overbehandeling was over het geheel genomen de meest voorkomende reden om medicatiewijzigingen door te voeren. Een medicatiebeoordeling leverde op jaarbasis een besparing in medicatiekosten op van ten minste € 43,83 euro per patiënt.

Discussie
Medicatiebeoordelingen in het verpleeghuis leiden tot veel medicatiewijzigingen en mogelijk tot een besparing op medicijnkosten. We verwachten dat medicatiebeoordelingen tot minder farmacotherapie gerelateerde problemen zullen leiden.