Skip to content

Proefschrift

Metabole screening bij oudere patiƫnten met een ernstige psychiatrische aandoening

  • Konz HW, Meesters PD, Paans NPG, van Grootheest DS, Comijs HC, Stek MS, Dols A

Konz HW, Meesters PD, Paans NPG, van Grootheest DS, Comijs HC, Stek MS, Dols A

Jaar: 2016

Samenvatting:

Achtergrond
Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (epa) hebben vaker diabetes mellitus, cardiovasculaire aandoeningen en metabool syndroom dan leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking. Zij hebben een slechtere lichamelijke gezondheid en lagere levensverwachting.

Doel
Beschrijven wat de toegevoegde waarde is van metabole screening bij oudere patiënten met epa (leeftijd ≥ 60 jaar).

Methode
Een prospectief onderzoek naar de uitkomst van metabole screening bij 100 oudere patiënten met epa in vergelijking met een controlegroep van 124 ouderen zonder epa.

Resultaten
Bij 43% van de patiënten met epa (gemiddelde leeftijd 69 jaar; 52% met bipolaire stoornis, 48% met schizofrenie) werd een metabool syndroom gevonden, dit was niet hoger dan bij een populatie ouderen zonder psychiatrische stoornis (39,5%; p = 0,60). Wel werd met de metabole screening bij 51% van de patiënten met epa ten minste één niet eerder aangetoonde metabole afwijking geconstateerd.

Conclusie
Implementatie van routinematige metabole screening bij oudere patiënten met epa leidt frequent tot detectie van niet eerder ontdekte metabole afwijkingen.