Skip to content

Proefschrift

Quality indicators to facilitate improvements in the organisation of palliative care for people with dementia or cancer in Europe

  • Riet Paap, J.C. van

Riet Paap, J.C. van

Jaar: 2016

Promotoren:

Vernooij-Dassen, M.J.F.J., Vissers, K.C.P.

Co-promotoren:

Engels, Y.M.P.

 

Uitgeverij: Radboud Universiteit Nijmegen

Datum: 17-2-2016

 

Samenvatting:

Door de vergrijzing komen er steeds meer ouderen met een chronische aandoening. Hierdoor neemt de vraag naar zorg in de laatste levensfase toe. Palliatieve zorg kan aan deze vraag voldoen. Van oudsher is palliatieve zorg vooral ontwikkeld binnen de oncologie, maar ook patiënten met dementie kunnen baat hebben bij deze zorg. Er bestaat echter nog veel variatie in de beschikbaarheid van palliatieve zorg in Europa, zowel voor oncologische als niet-oncologische patiënten. Jasper van Riet Paap ontwikkelde een hulpmiddel dat de organisatie van palliatieve zorg kan evalueren en verbeterprojecten kan initiëren. Dit instrument bestaat uit een set van kwaliteitskenmerken die door experts van over de hele wereld is samengesteld. Daarnaast bevat het een overzicht van veelgebruikte strategieën om de organisatie van palliatieve zorg te verbeteren en belemmeringen hierin weg te nemen. Ook onderzocht Van Riet Paap hoe onderzoeksresultaten beter toegepast kunnen worden in de dagelijkse palliatieve zorg, en wanneer de palliatieve fase bij mensen met dementie van start gaat. Het onderzoek van Van Riet Paap draagt bij aan de kennis over implementatiewetenschappen en onderschrijft dat een goede organisatie een voorwaarde is voor goede uitkomsten van palliatieve zorg.