Skip to content

Proefschrift

Implementing a comprehensive care program for frail, older people in primary care

  • Munting M.E.

Munting M.E.

Jaar: 2016

Promotoren:

prof.dr. M.G.A.A.M. Nijpels
prof.dr. F.G. Schellevis

Copromotoren:

dr. A.P.D. Jansen
prof.dr. T.A. Abma

Uitgeverij: Vrije Universiteit Amsterdam

Datum: 29-01-2016

Samenvatting:

Het Geriatrisch Zorgmodel heeft de potentie om onvervulde zorgbehoeften, zoals op het gebied van pijnmanagement, bij kwetsbare ouderen eerder aan het licht te brengen. Onderzoeker Maaike Muntinga concludeert dit in haar proefschrift.

Het Geriatrisch Zorgmodel is een nieuw zorgmodel voor thuiswonende, kwetsbare ouderen. Het zorgmodel wil gezondheidsproblemen van kwetsbare ouderen tijdig op sporen en in kaart te brengen. Ook tracht het de coördinatie tussen zorgverleners te verbeteren en wordt gestreefd om kwetsbare ouderen meer regie in hun eigen zorgproces te geven. Muntinga zegt: "We hebben de implementatie van het Geriatrisch Zorgmodel onderzocht en konden concluderen dat het is ingevoerd zoals bedoeld was. We zagen daarnaast dat de vertrouwensrelatie tussen de zorgverlener en de kwetsbare oudere essentieel is voor de acceptatie van proactief aangeboden zorg door ouderen in de thuissituatie. Om zo'n relatie op te bouwen moet de zorgverlener tegemoet komen aan de relationele behoeften van de oudere."