Skip to content

Proefschrift

ADHD in older adults: Prevalence and psychosocial functioning

  • Michielsen. M.M.

Michielsen. M.M.

Jaar: 2015

Promotoren:
prof.dr. A.T.F.Beekman
prof.dr. D.J.H. Deeg

Copromotoren:
dr. J.J.S. Kooij
dr.H.C. Comijs

Datum: 16-11-2015

 

Samenvattting:  

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder,ADHD) is een ontwikkelingsstoornis en wordt gekarakteriseerd door problemen met de aandachtsspanne, impulscontrole (impulsiviteit) en activiteitenniveau (hyperactiviteit). De symptomen van ADHD manifesteren zich in de vroege jeugd en bestaan uit, onder andere, vergeetachtigheid, moeite met planning, rusteloosheid en overdreven actief zijn.

Er werd lang gedacht dat ADHD alleen voor zou komen in de kindertijd, maar onderzoek inde afgelopen 20 jaar laat zien dat het ook in de adolescentie en volwassenheid voorkomt. Pas in de laatste jaren hebben een paar studies zich gericht op ADHD bij ouderen. Dit waren met name casestudies en pilot-studies die behandeling en de ervaringen van ouderen met ADHD onderzochten. Dit proefschrift had als doel om de prevalentie van ADHD in de algemene oudere bevolking te onderzoeken. Tevens was het doel om het psychosociaal functioneren van ouderen met ADHD te onderzoeken.