Skip to content

Stemmingsstoornissen

Onder stemmingsstoornissen vallen depressieve, dysthyme en bipolaire stoornissen. Mensen met een depressieve stoornis voelen zich vaak somber en kunnen bijna geen plezier meer aan dingen beleven. Ze zien dingen vaak negatief in en kunnen geen energie opbrengen voor activiteiten. Meestal onttrekken ze zich aan sociale contacten, omdat ze daar geen behoefte aan hebben of er de energie niet voor kunnen opbrengen. Een dysthyme stoornis is een chronische variant van de depressieve stoornis met een iets ander beloop en klachtenpatroon.

Mensen met een bipolaire stoornis hebben net als mensen met een depressie last van depressieve klachten. Bij hen worden de depressieve perioden echter afgewisseld met perioden van extreme energie, positivisme en drang om dingen te ondernemen. Zo'n periode wordt een manie genoemd. Mensen in een manische periode overschatten zichzelf en slapen vaak veel minder dan normaal.

Stemmingsstoornissen komen vaak voor. De meest voorkomende stemmingsstoornis bij ouderen is depressie. In Nederland heeft 15% van de mensen boven de 55 te maken met depressieve klachten in die mate dat deze de het functioneren en kwaliteit van leven verstoren. Daarbij gaat een depressie ook geregeld gepaard met lichamelijke problemen en vergeetachtigheid.

Kijk hieronder twee video's om een beeld te krijgen van het ervaren van een depressie en hoe een depressieve moeder reageert op bezoek van haar dochter.

Verder in dit dossier informatie over:

Wat is het?

Gevolgen en behandeling

Onderzoek en diagnostiek

Overige informatie

Met dank aan dr. A. Dols, dr. C. Sonnenberg en dr. M. Oudega die input hebben geleverd voor het herschrijven van dit dossier (zomer 2018).

Hoe ervaart iemand een depressie

Depressieve moeder reageert op bezoek dochter