Skip to content

Slechthorendheid

Slechthorendheid is (in tegenstelling tot doofheid) vaak een ‘genegeerde' beperking. Dit geldt in het bijzonder wanneer dit voorkomt bij oudere mensen. Men lijkt ervanuit te gaan dat het bij de ouderdom hoort. En alhoewel dat in zekere zin niet onwaar is, kan aandacht ervoor een factor van belang zijn bij het behoud van psychisch welzijn en mentale gezondheid. Hier vindt u een overzicht  van de meest recente literatuur en gegevens.

Hieronder kunt u een video bekijken over een bejaard echtpaar, waarin haar verwardheid en zijn slechthorendheid de omgang tussen het stel bemoeilijken. In het geval van slechthorendheid zijn de problemen vaak minder evident, maar met minstens zoveel negatieve gevolgen.

Verder in dit dossier informatie over:

Wat is het?

Gevolgen en behandeling

Onderzoek en diagnostiek

Overige informatie

Met dank aan de heer drs. O.V.G. Wagenaar die input heeft geleverd voor het herschrijven van dit dossier (zomer 2012)

NIET ZONDER JOU - TRAILER