Skip to content

Ouderenmishandeling

Eén op de twintig ouderen boven de 65 jaar wordt herhaaldelijk mishandeld. Soms gebeurt dit door een beroepskracht, maar meestal door een familie- of gezinslid of andere bekende. De definitie van ouderenmishandeling luidt als volgt:

al het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid [1].

In Nederland komt ouderenmishandeling regelmatig voor. Bekijk hier de factsheet met cijfers van de meldingen over ouderenmishandeling in 2009.

In de volgende video's kunt u zien hoe oudermishandeling plaatsvindt in een zorginstelling en door familie van ouderen.  

Verder in dit dossier informatie over:

Wat is het?

Gevolgen en behandeling

Onderzoek en diagnostiek

Overige informatie

Ouderenmishandeling in Willem Dreeshuis

Digitale Vertelling - Ouderenmishandeling