Skip to content

Wat is psychiatrische consultatie in het verpleeghuis?

Consultatie wordt op verschillende manieren, in verschillende settingen (bijv. het ziekenhuis, het verpleeghuis en/of de eerste lijn) en door verschillende disciplines geboden. Door de verschillen is het niet eenvoudig één definitie van consultatie te geven.

Een definitie die gehanteerd wordt is:

"Consultatie is een systematische vorm van ruggespraak tussen twee (of meer) professionals waarbij de consultatiegever expertise beschikbaar stelt, opdat de consultatievrager adequater om kan gaan met een werkprobleem".4

Het Nivel dat samen met het Trimbos instituut onderzoek deed naar consultatieregelingen noemt consultatie: “het vragen van advies van de ene hulpverlener aan de andere hulpverlener over de behandeling van een patiënt”.

GGZ Nederland gebruikt ook wel de term ‘dienstverlening voor het bieden van psychiatrische expertise aan de  Zorginstellingen (VVT sector)’. Dit omvat een iets ruimer aanbod van diensten naast consultatie ook consulten, scholing, bedside teaching enz.

 

4 Platform Consultatie V&V (2006) thans onderdeel van platform Gerontopsychiatrie V&V, Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie, www.nkop.nl

Ga naar: 

Doeleinden van psychiatrische consultatie in het verpleeghuis

Voor wie is het bedoeld?

Wie en wat biedt psychiatrische consultatie in het verpleeghuis?

Organisatietips 

Bronnen

Overige informatie