Skip to content

Overige informatie

◊ Richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie feb 2018 - Verenso

◊ Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg KNMG e.a. 26 januari 2010

◊ Visiedocument november 2017 NVvP afd ouderenpsychiatrie Geestelijke gezondheid voor alle ouderen