Skip to content

Organisatietips

◊ Om consultatie door een GGZ instelling aan een VVT instelling goed vorm te geven moet bekend zijn om hoeveel patiënten / consultvragen het jaarlijks ongeveer gaat.

◊ Bij de zorginstelling moet intern bekend zijn welke eigen deskundigen te raadplegen zijn. Te denken valt aan de kaderarts psychogeriatrie, de (GZ-)psychologen, de verpleegkundigen met psychiatrische deskundigheid, video-interactiebegeleiders, sensorische integratie therapeut etc.

◊ Bij de GGZ en de zorginstelling moet bekend zijn hoe de routes lopen (crisis- ambulant- klinisch) en wie waarvoor in te schakelen is. Namen en telefoonnummers moeten beschikbaar zijn.

◊ Tussen VVT instelling en GGZ moet bekend zijn hoe de onderlinge afspraken zijn geregeld zowel m.b.t. de vorm van consultatie (regulier/op afroep/multidisciplinair/telefonisch/op locatie) als hoe de financiering zal lopen.

◊ Er bestaan drie financieringsbronnen en -stromen: de WMO, de Zorgverzekering en de WLZ. Dit levert problemen op bij het regelen van continuïteit van zorg indien de afspraken niet helder zijn.

 

Ga naar:

Wat is psychiatrisch consultatie in het verpleeghuis?

Doeleinden van psychiatrische consultatie in het verpleeghuis?

Voor wie is het bedoeld?

Wie en wat biedt psychiatrische consultatie in het verpleeghuis?

Bronnen

Overige informatie