Skip to content

Doeleinden van psychiatrische consultatie in het verpleeghuis

◊ We onderscheiden als eerste het doel voor de verpleeghuisbewoners: het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van zorg van patiënten met psychische aandoeningen door middel van het aanbieden van psychiatrische expertise. Het vergroten van de kennis van de diverse disciplines werkzaam in de zorginstelling wordt hiermee mede beoogd.

◊ Als tweede doel, belangrijk voor de bedrijfsvoering van de zorginstelling, is het voorkomen van uitval en verzuim van verzorgenden als gevolg van werken in een omgeving waar gedragsproblemen en agressie voorkomen. Door middel van ondersteuning van deze medewerkers en het verbeteren van hun omgang met ingewikkelde psychische problematiek wordt ( indirect) gewerkt aan voorkomen van deze oorzaak van uitval en verzuim.

◊ Het derde doel kan zijn het helpen voorkomen van intensieve individuele behandeling of voorkomen van (her)opname van de patiënt in een psychiatrische setting.

◊ Achterliggende doelen kunnen nog zijn het uitplaatsen uit de GGZ van patiënten met een V & V indicatie en het voorkomen van weigering van deze doelgroep.

 

Ga naar:

Wat is psychiatrisch consultatie in het verpleeghuis?

Voor wie is het bedoeld?

Wie en wat biedt psychiatrische consultatie in het verpleeghuis?

Organisatietips

Bronnen

Overige informatie