Skip to content

Bronnen

1 Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis, Stuurgroep Gerontopsychiatrie 2012

2 Generieke module Ouderen met psychische aandoeningen, oktober 2017 , Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ + addendum jan 2018( commentaarversie) www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl

3 Position paper GGZ Nederland 18-04-2018

4 Platform Consultatie V&V ( 2006) thans onderdeel van platform Gerontopsychiatrie  V&V , Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie, www.nkop.nl

5 MAPPING studies : Patients with both mental and physical problems, residing in Dutch nursing homes, drs. J.M.A. van den Brink, specialist ouderengeneeskunde De Waalboog

6 De Psychiater 25(4) 2018

7 WWW.CCE.nl