Skip to content

Organisatie van Psychiatrische Consultatie in het verpleeghuis

Psychische stoornissen en gedragsproblemen komen veelvuldig voor bij verpleeghuisbewoners. Aan de ene kant komt dat omdat bewoners van een verpleeghuis, jong en oud, het risico lopen op het ontwikkelen van een psychische aandoening. Aan de andere kant, zien we dat mensen met psychiatrische aandoeningen steeds vaker in de verpleeghuissetting komen wonen wanneer ze ouder worden. Naast hun psychische aandoeningen, krijgt men ook meer lichamelijke zorgbehoefte. Hierdoor is een verhuizing naar het verpleeghuis vaker en eerder nodig dan bij mensen zonder psychische aandoeningen.

Deze toenemende psychiatrische problematiek legt een steeds zwaardere druk op het verpleeghuispersoneel dat over het algemeen niet specifiek opgeleid is om hiermee om te gaan. Het bieden van psychiatrische consultatie kan verpleeghuizen dan ook helpen met problemen uit de dagelijkse praktijk.

 

Verder in dit dossier informatie over:

Wat is psychiatrische consultatie in het verpleeghuis?

Doeleinden van psychiatrische consultatie in het verpleeghuis

Voor wie is het bedoeld?

Wie en wat biedt psychiatrische consultatie in het verpleeghuis?

Organisatietips

Bronnen

Overige informatie

 

Met dank aan mw dr. Antheunissen die input heeft geleverd voor het schrijven van dit dossier (2019).