Skip to content

Overige informatie dossier Autismespectrumstoornissen

In Nederland zijn enkele instellingen met specifieke deskundigheid op het gebied van AS bij ouderen. Door klinische ervaring en wetenschappelijk onderzoek bouwen zij kennis en ervaring op over AS bij ouderen. Ook bieden enkele instellingen consultaties en second opinions aan op het gebied van ouderen en AS. Het gaat hierbij om de volgende instellingen en onderzoekers:

 • Leo Kannerhuis Amsterdam (Hilde Geurts)
 • GGZ Breburg, PersonaCura, hoogspecialistisch centrum voor ouderenpsychiatrie (Rosalien Wilting, Arjan Videler en Karin Delescen)
 • GGZ Mondriaan, Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen (Sylvia Heijnen-Kohl en Bas van Alphen)

In de literatuur wordt AS op diverse manieren beschreven:

Beeldmateriaal en websites:

 

Links

Referenties

Bij het samenstellen van dit dossier is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

 • American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen: DSM-5. [Nederlandse vertaling van Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders (5th ed.)]. Amsterdam: Boom.

 • Barendse, H.P.J., & Thissen, A.J.C. (2006). Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst (de HAP): handleiding. Den Bosch: Barendse & Thissen.

 • Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Skinner, R., Martin, J., & Clubley, E. (2001). The autism-spectrum quotient (AQ): Evidence from asperger syndrome/high-functioning autism, males and females, scientists and mathematicians. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 5-17.

 • Baxter, A.J., Brugha, T.S., Erskine, H.E., Scheurer, R.W., Vos, T., & Scott, J.G. (2015). The epidemiology and global burden of autism spectrum disorders. Psychological Medicine, 45, 601-613.

 • de Bildt, A., de Jonge, M., & Greaves-Lord, K. (2013). ADOS-2 Autisme diagnostisch observatieschema. Amsterdam: Hogrefe.

 • Coon, H., Gregg, C., & Bakian, A. (2016). Genetic, epigenetic and environmental issues. In S.D. Wright (Ed.). Autism spectrum disorder in mid and later life (pp. 52-71). London: Jessica Kingsley.

 • Heijnen-Kohl, S.M., Geurts, H.M., Videler, A.C., Wilting, R., & van Alphen, S.P.J. (2018). Autismespectrumstoornissen. In: S.P.J. van Alphen, R.C. Oude Voshaar, F. Bouckaert & A.C. Videler (2018). Handboek persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Utrecht: De Tijdstroom.

 • Heijnen-Kohl, S.M.J., Kok, R.M, Wilting, R.M.H.J., Rossi, G., & van Alphen, S.P.J. (2017). Screening of autism spectrum disorders in geriatric psychiatry. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47, 2679-2689.

 • Hitzert, B., Schmidt, R., Geurts, H.M., & van Alphen, S.P.J. (2016). Diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij ouderen: een expertstudie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58, 854-862.

 • Kan, C.C., Geurts, H.M., van den Bosch, K., Forceville, E.J.M. e.a. (2013). Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van Autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Utrecht: NVvP/NIP/De Tijdstroom.

 • Kwaliteitsontwikkeling GGZ (2017). Zorgstandaard Autisme. http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/ontwikkeling/project/zorgstandaard-autismespectrumstoornissen

 • Lever, A.G., & Geurts, H.M. (2016). Psychiatric co-occurring symptoms and disorders in young, middle-aged, and older adults with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46, 1916-1930.

 • Patra, S. (2016). Autism spectrum disorder in the elderly: A review of healthcare issues and challenges. Journal of Geriatric Care and Research, 3, 3-6.

 • Spek, A.A. (2018). DSM-5 interview autismespectrumstoornis. Semi-gestructureerd anamnestisch interview ter beoordeling of er sprake is van een autismespectrumstoornis. 

 • Videler, A.C., Delescen, E.C.J. & Ouwens, M.A. (2018). Autisme of persoonlijkheidsstoornis bij ouderen? Handvatten voor de differentiële diagnostiek. Tijdschrift voor Psychiatrie, 60, 343-346.

 • Videler, A.C., & Delescen, E.C.J. (2017). Herkennen van autisme bij ouderen. Huisarts & Wetenschap, 60, 235-237.

 • Videler, A.C., & Delescen, E.C.J. (2016). Autismespectrumstoornis als differentiaaldiagnose in de klinische geriatrie. Tijdschrift voor Geriatrie, 3, 11-15.

 • Vuijk, R. (2016). Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA) (2e ongewijzigde druk). Rotterdam: Sarr Expertisecentrum Autisme/Dare to Design