Skip to content

Gevolgen dossier Autismespectrumstoornissen

Een AS is chronisch en dus niet te genezen. De meeste mensen met AS leren wel naarmate ze ouder worden beter te compenseren (voorbeeld van AS in werksituatie), waardoor hun beperkingen door de tijd heen milder worden. Overigens vergen dergelijke aanpassingen bij sommigen dermate veel energie, dat ze in de thuissituatie weinig energie hebben en dan extra snel overprikkeld zijn. Echter, bij andere mensen neemt de lijdensdruk juist toe. Zo komen angststoornissen, depressies en suïcidaliteit vaak voor bij mensen met AS, vooral bij volwassenen en bij mensen met een hogere intelligentie. Dit is bij ouderen met AS ook zo, vooral door de veranderingen die samengaan met het ouder worden. Voor de klinische praktijk is het belangrijk te weten dat suïcidaliteit (suïcides en suïcidepogingen) beduidend meer voorkomen bij AS dan bij andere aandoeningen, zelfs meer dan bij borderline persoonlijkheidsstoornis.

Behalve voor ouderen met AS zelf, heeft AS ook gevolgen voor de partner en andere naastbetrokkenen. Familieleden, en zeker partners, hebben zich vaak tientallen jaren lang emotioneel tekortgedaan gevoeld. De diagnose AS bij hun partner kan een bevestiging en verklaring zijn van het feit dat de partner anders was, maar tegelijkertijd begint dan de rouw om wat er nooit was en nooit zal komen. Ook professionele zorgverleners ervaren vaak problemen en onbegrip in de omgang met ouderen met AS, zowel in de thuiszorg, de huisartsenpraktijk als in institutionele settingen.

Ga naar

Screening en diagnostiek

Behandeling

Overige informatie