Skip to content

Behandeling

Er zijn verschillende behandelvormen ontwikkeld voor mensen met autisme en hun naastbetrokkenen. De eerste en essentiële stap in de behandeling bestaat uit het herhaaldelijk geven van uitleg over AS en de gevolgen (psycho-educatie). Behandeling wordt verder hoofdzakelijk gericht op de gevolgen van AS zoals het hanteren en voorkomen van overprikkeling, het beter hanteren van stress, en het aanleren van andere copingvaardigheden. Vaak is verbetering van het (negatieve) zelfbeeld zinvol. Daarnaast is behandeling gericht op eventuele comorbide problematiek, zoals relatieproblemen, depressies, angststoornissen, en traumagerelateerde problematiek. Veel van deze behandelvormen zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen met AS. Enkele behandelmethodieken (zoals mindfulness, cognitieve gedragstherapie en farmacotherapie) zijn ook ontwikkeld en onderzocht bij volwassenen met AS. Meer op het systeem gerichte therapievormen, zoals relatietherapie, worden wel toegepast bij volwassenen met AS, maar zijn nog niet onderzocht op effectiviteit. De gangbare behandelingen voor ouderen met angst- en stemmingsstoornissen sluiten niet goed aan bij oudere cliënten met AS en hun naastbetrokkenen. Echter, ook het behandelaanbod voor volwassenen met AS blijkt niet zomaar aan te sluiten bij ouderen met AS. Aanpassingen in onder andere taal en tempo zijn nodig om de voorbeelden en oefeningen aan te laten sluiten bij ouderen. Daarnaast moet uitdrukkelijk ruimte gemaakt worden voor het delen van ervaringen, vooral ten aanzien van de diagnose en de rouwreactie die dit meestal tot gevolg heeft. Bij veel ouderen is ondersteunen bij het hervinden van een zinvolle dagbesteding en dagindeling essentieel.

Tot op heden zijn er ook nog geen behandelvormen specifiek onderzocht bij ouderen met AS. Er lopen momenteel wel onderzoeken naar de effecten van een psycho-educatieve cursus voor ouderen met AS bij GGz Breburg, en naar een vervolgcursus voor het omgaan met problemen bij het Leo Kannerhuis in Amsterdam.

 

Ga naar

Overige informatie