Skip to content

Diagnostiek en onderzoek dossier Angststoornissen

Diagnostiek

Om een diagnose te kunnen stellen, is het bij ouderen van belang dat er specifiek goed wordt uitgevraagd naar angsten die gerelateerd zijn aan het ouder worden. In de meeste interviews die regelmatig gebruikt worden in de klinische praktijk, wordt namelijk niet gevraagd naar angsten die bij het ouder worden horen. Ook is het van belang dat er bij ouderen extra aandacht wordt gegeven aan het feit dat de uiting van lichamelijke klachten of het niet gemakkelijk willen vertellen van psychische problemen, kunnen betekenen dat er sprake is van een angststoornis. Deze en andere adviezen staan vermeld in het addendum 'ouderen en angst' in de GGZ-richtlijnen. De GGZ-richtlijnen geven veel informatie en adviezen voor de klinische praktijk.

De volgende meetinstrumenten zijn beschikbaar om te gebruiken in de diagnostiek voor angststoornissen:

FSS-III: De Fear Survey Schedule-III;
HADS-A: De Hospital Anxiety and Depression Scale- Anxiety Subscale;
WDQ: De Worry Domains Questionaire.

Onderzoek

Er is een aantal artikelen en proefschriften beschikbaar over angststoornissen bij ouderen:

Factsheet 'Angst bij ouderen'. (2007).
Behandeling van angststoornissen bij ouderen, Hendriks, G. J., et al. (2011).
Behandeling van ouderen met een obsessieve-compulsieve stoornis, Hendriks, G. J., Rees, M. M. van, Verbraak, M. J. M. P., Keijsers, G. P. J., Hoogduin, C. A. L. (2008). 
Anxiety in late life: moving towards a tailored treatment, Schuurmans, J. (2006).
Late-life anxiety disorders: A review. Current Psychiatry reports , Schuurmans, J., & Balkom, A. van. (2011).
Angststoornissen. In R. Mast (Ed.), Handboek Ouderenpsychiatrie (pp. 309-322, Schuurmans, J., Hendriks, G.J. & Zelst, W.H. van (2010).
Preventie van depressie en angst bij ouderen. Veer-Tazelaar, P. J., van 't, Cuijpers, P., & Beekman, A. T. F. (2011).