Skip to content

Gevolgen en behandeling dossier Angststoornissen

Gevolgen voor de omgeving

Angstproblemen kunnen een grote invloed hebben op de omgeving. Zo kunnen ouderen die last hebben van agorafobie niet meer naar de winkel durven of zelfs hun huis niet meer uit willen. Ouderen met een gegeneraliseerde angststoornis kunnen zich overmatig gaan bezighouden met piekeren en zich zorgen maken over wat de toekomst allemaal zou kunnen brengen, waardoor ze geen plezier meer halen uit het hier en. Als omstander kunt u voortdurend bezig moeten zijn met het geruststellen van de oudere, terwijl het voelt alsof dat helemaal geen effect heeft. Als u constateert dat iemand zich bijvoorbeeld overmatig zorgen maakt, nauwelijks zijn/haar huis verlaat of vaak in paniek is, kunt u met de oudere proberen te praten. Als de angst beslag neemt op een groot gedeelte van zijn/haar leven is het verstandig om aan te raden om contact op te nemen met een instelling die angstproblemen behandelt.

Behandeling

Ouderen met angst kunnen in principe bij alle reguliere GGZ-instellingen in Nederland terecht. Bij de huisarts kan de oudere een verwijzing krijgen voor de GGZ. Naast alle reguliere GGZ-instellingen, zijn er twee centra gespecialiseerd in respectievelijk PTTS en angst op latere leeftijd:

Het Sinai Centrum is gespecialiseerd in PTSS bij Joodse mensen.
Parnassia is gericht op allerlei soorten angststoornissen bij mensen boven de 55 jaar.
In de GGZ kan gebruik gemaakt worden van de volgende behandelingen:

Preventiecursus Angst de baas 55+
Cognitieve gedragstherapie
Medicamenteuze behandeling