Skip to content

Wat is het? dossier Angststoornissen

Een angststoornis betekent dat iemand bijzonder angstig is in situaties die daarvoor geen aanleiding geven en daardoor niet meer goed functioneert in zijn dagelijks leven. Dit kan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat mensen met veel angst de deur niet meer durven uit te komen uit angst voor een paniekaanval of dood te gaan. Ze zijn bang om negatief beoordeeld te worden door andere mensen, waardoor ze alle sociale contacten uit de weg gaan. Deze angsten kunnen iemand ernstig gaan belemmeren in het dagelijkse leven. Dit kan bij mensen van uiteenlopende leeftijden problemen geven. Soms hebben ouderen echter last van angsten die duidelijk samenhangen met het ouder worden. Specifieke voorbeelden hiervan zijn angst om te vallen, de angst om dement te worden en de angst om afhankelijk te worden van anderen. Hoewel ouderen ook daadwerkelijk meer kans hebben om te vallen of dement te worden, kan de angst hiervoor te groot worden. 

Als een oudere veel angstgevoelens heeft, betekent dit niet meteen dat er sprake is van een angststoornis. Er is pas sprake van een stoornis als de vermijding van situaties die angst oproepen, het leven steeds meer gaat beheersen, terwijl de angst niet afneemt. Symptomen die horen bij een angststoornis zijn:

 • bange voorgevoelens
 • bezorgdheid
 • nervositeit
 • ongeduld
 • spanning
 • hartkloppingen
 • zweten
 • duizeligheid
 • benauwdheid
 • concentratieproblemen
 • slaapproblemen

Er zijn verschillende angststoornissen: gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, specifieke fobie, posttraumatische stress stoornis en obsessief-compulsieve stoornis. Een uitgebreid overzicht van deze angststoornissen.