Skip to content

Angststoornissen

Hoewel angststoornissen iets minder vaak lijken voor te komen onder ouderen dan onder jongere volwassenen, zijn angststoornissen de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij ouderen. Angststoornissen blijken op latere leeftijd bijvoorbeeld veel vaker voor te komen dan depressie (1.7%) en dysthymie (3-5%) (Beekman, & Heeren, 2001). Onder de leeftijd van 80 komen angststoornissen vaker voor dan dementie.

Bij ouderen kunnen dezelfde angststoornissen een iets andere verschijningsvorm aannemen. De angst richt zich dan specifiek op een onderwerp dat vaker voorkomt in de latere levensfase. Bij ouderen komt de gegeneraliseerde angststoornis het meest voor. Hoewel veel ouderen last hebben van ernstige angstklachten, zoeken maar weinig ouderen hulp hiervoor. Een reden hiervoor is dat veel ouderen met angst de neiging hebben zich terug te trekken. Daarnaast melden ouderen zich vaak niet met angstklachten bij hun huisarts, maar met lichamelijke klachten of extreme bezorgdheid over hun gezondheid. Daardoor wordt de herkenning van angst bij ouderen moeilijk. Angstklachten gaan ook vaak gepaard met depressieve klachten, waar meestal de aandacht op wordt gericht.

Lichte angstklachten komen vaak voor, namelijk bij 17,1% van de mannen en 21,5% van de vrouwen van 55 jaar en ouder. Uit onderzoek blijkt dat één op de 10 ouderen in Nederland daadwerkelijk last heeft van een angststoornis.

 

Verder in dit dossier informatie over:

Wat is het?

Gevolgen en behandeling

Diagnostiek en onderzoek

Overige informatie

 

Met dank aan mw dr. J. Schuurmans die input heeft geleverd voor het herschrijven van dit dossier (2018).