Skip to content

Angststoornissen

Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij ouderen. Ze komen zelfs meer voor dan depressie en dementie. Een angststoornis betekent dat iemand bijzonder angstig is in situaties waarin het niet nodig is om zo bang te zijn. Dit kan zich uiten in psychische en lichamelijke klachten. Zo kunnen ouderen zich bijvoorbeeld gaan terugtrekken. Bij ouderen komt de gegeneraliseerde angststoornis het meest voor. Hoewel veel ouderen last hebben van ernstige angstklachten, zoeken maar weinig ouderen hulp hiervoor. Ouderen melden zich vaak niet met angstklachten bij hun huisarts, maar met lichamelijke klachten of extreme bezorgdheid over hun gezondheid. Daardoor wordt de herkenning van angst bij ouderen moeilijk. Angstklachten gaan ook vaak gepaard met depressieve klachten, waar meestal de aandacht op wordt gericht.

Lichte angstklachten komen vaak voor, namelijk bij 17,1% van de mannen en 21,5% van de vrouwen van 55 jaar en ouder. Uit onderzoek blijkt dat één op de 10 ouderen in Nederland daadwerkelijk last heeft van een angststoornis.

Hieronder ziet u video's van 1) hoe ouderen die bang zijn om zelf auto te rijden, weer leren te rijden en van 2) de impact van een angststoornis op een oudere.

Verder in dit dossier informatie over:

Wat is het?

Gevolgen en behandeling

Diagnostiek en behandeling

Overige informatie

 

Met dank aan mw dr. J. Schuurmans die input heeft geleverd voor het herschrijven van dit dossier (zomer 2012).

Hoe ouderen die bang zijn om zelf auto te rijden, weer leren te rijden

De impact van een angststoornis op een oudere