Skip to content

Artikel

Verwarring over verwardheid

  • S.J. Roza

S.J. Roza

Jaar: 2016

‘Politie stopt met opvang en vervoer van verwarde personen’, ‘Gemeenten luiden de

noodklok over de aanpak van verwarde personen’ en ‘In vrijwel heel Nederland meer

meldingen over verwarde personen’.

Zomaar een paar krantenkoppen van de afgelopen maanden. De term ‘verwarde

personen’ is hot, er zijn landelijke en regionale ‘aanjaagteams’ en speciale

opvanggelegenheden, en overal ontstaan initiatieven waarbij politie, zorginstellingen,

gemeenten, zorgverzekeraars en andere maatschappelijke partners

samenwerken. Er lijkt sprake van een ‘groot maatschappelijk probleem’ dat

alleen door nauwe samenwerking en grote inzet van alle betrokken partijen

het hoofd kan worden geboden.

Maar wie zijn nu eigenlijk die ‘verwarde personen’? Hebben we het hier over

psychiatrische patiënten? Is ‘verward’ hetzelfde als gevaarlijk of overlastgevend?

Stijgt het aantal ‘verwarde mensen’ nu daadwerkelijk zo schrikbarend de

afgelopen jaren? En zo ja, hoe komt dat dan?