Skip to content

Generieke Module Ouderenpsychiatrie

okt 13
  • maandag 13 okt 2014

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft het NKOP een aanvraag bij het netwerk Kwaliteits Ontwikkeling GGz ingediend voor het ontwikkelen van een generieke module Ouderenpsychiatrie. De module is bedoeld voor de specialistische en top GGz. Half november krijgen we te horen of de aanvraag is gehonoreerd. We hopen van harte dat we volgend jaar aan de slag kunnen gaan met het beschrijven van deze doelgroep en werkwijze van onze discipline.