Skip to content

In gesprek over zin

mrt 07
  • donderdag 7 mrt 2019

Het vinden van zin is een belangrijk aspect van elk herstelproces en in elk leven. Wat een mens als zin ervaart is net als herstel persoonlijk en uniek. Voor veel mensen is het thema zin nog een onvervulde zorgbehoefte. Dit geldt ook voor ouderen in zorg. Een projectgroep vanuit het Platform Rehabilitatie & Ouderen van Kenniscentrum Phrenos heeft een gespreksleidraad ontwikkeld en om in gesprek te raken over zin. De gespreksleidraad is vervolgens in twee pilots bij Levanto en GGZ Friesland (zie verslag) getoetst en met de uitkomsten is een mooi aanbod tot stand gebracht. Kijk hier voor meer informatie over de cursus.