Skip to content

Visiedocument Ouderenpsychiatrie

mei 25
  • vrijdag 25 mei 2018

Het NKOP en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) hebben inhoudelijk veel overlap met elkaar. In november 2017 schreef de afdeling ouderenpsychiatrie van de NVvP haar visie en doelstellingen voor de komende vijf jaar om de kwaliteit van de psychiatrische zorg voor ouderen te waarborgen en verder te verbeteren. Het visiedocument wordt door veel leden van het NKOP ondersteund. Hier vindt u dit visiedocument.