Skip to content

Die past hier niet

mei 01
  • dinsdag 1 mei 2018

Tijdens de laatste platformbijeenkomst over rehabilitatie en herstel kwam het boek 'Die past hier niet' aan bod. Het boek gaat over gerontopsychiatrie in het verpleeghuis. In het boek is aandacht voor mensen met psychiatrische problemen die op hoge leeftijd in een verpleeghuis terechtkomen, bestemd voor medewerkers in de zorg voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek: verzorgenden, verpleegkundigen, maar ook artsen, facilitair medewerkers en behandelaars.

Lees hier meer over het boek.