Skip to content

Generieke module Ouderen met psychische aandoeningen is beschikbaar

okt 26
  • donderdag 26 okt 2017

De generieke module Ouderen met psychische aandoeningen biedt aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers in de Ouderenpsychiatrie zowel voor de huisartsenzorg, de generalistische basis GGZ, de specialistische GGZ als ook voor de top GGZ. De Generieke module is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek en aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals- en gebruikers.

Het Trimbos-instituut is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze generieke module als uitvoerder (projectleiding en coördinatie). Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze
generieke module als trekker van de subsidieaanvraag en door aanwezigheid bij werkgroepbijeenkomsten en het becommentariëren van teksten.

Klik hier om de Generieke module in te zien.