Skip to content

Onderzoek naar de validiteit van de Brief Symptom Inventory (BSI)

jun 22
  • donderdag 22 jun 2017

Prof. dr. Bas van Alphen is van plan om onderzoek te doen naar de validiteit van de Brief Symptom Inventory (BSI) bij ouderen.

In dat kader wil hij graag weten of GGZ-instellingen de BSI gebruiken bij ouderen en in welke mate.

 

Zou u daarom uw antwoord op de volgende vragen kunnen mailen aan Bas van Alphen (b.van.alphen@mondriaan.eu):

1.       Wordt in uw instelling de BSI (Brief Symptom Inventory) gebruikt bij ouderen?

2.       Zo ja, bij welk percentage van uw oudere cliënten schat u in dat de BSI wordt afgenomen?

 

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.