Skip to content

Bouw mee aan de nieuwe productstructuur!

nov 11
  • vrijdag 11 nov 2016

Er wordt gewerkt aan een nieuw bekostigingsmodel van de GGZ. In dat kader gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) pilots houden. Om te zorgen dat hierin ook aandacht is voor het ouderenperspectief en de specifieke zorgbehoefte van ouderen, is het wenselijk dat hier ook vanuit de ouderenpsychiatrie aan deelgenomen wordt. Maandag 28 november (Rotterdam) en donderdag 1 december (Lelystad) zijn er informatiebijeenkomsten over deze pilots. Klik hier voor meer informatie