Skip to content

Training Zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond

mei 10
  • dinsdag 10 mei 2016

Verpleeg- en verzorgingshuizen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouderen met een psychiatrische achtergrond. En er is een groeiend besef dat zorginstellingen niet alleen aandacht moeten hebben voor goede lichamelijke zorg maar zich ook moeten richten op het mentaal welbevinden van hun bewoners. Aangezien verzorgenden vaak vooral somatisch opgeleid zijn en soms onthand zijn in het omgaan met ouderen met psychische of psychiatrische problematiek, is aanvullende scholing wenselijk. Het Trimbos-instituut organiseert de training Zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond. Deze training  is bedoeld voor verzorgenden die werkzaam zijn in verpleeghuizen, verzorgingshuizen of de thuiszorg. De training richt zich op persoonlijkheidsstoornissen, depressie en angst. Klik hier voor meer informatie over deze training.