Skip to content

Ronde Tafel Bijeenkomst NKOP 2014

jul 01
  • dinsdag 1 jul 2014

Tijdens de Ronde Tafelbijeenkomst waarvoor alle NKOP sponsorleden en Hoogleraren Ouderen Psychiatrie worden uitgenodigd, is gesproken over de ontwikkelingen van de Geestelijke Gezondheidszorg en met elkaar nagedacht over hoe de discipline van de Ouderen Psychiatrie zo goed mogelijk geborgd kan blijven.

Aanbevelingen aan afdelingen Ouderenpsychiatrie binnen de gespecialiseerde GGZ:

  • Organiseer de OP binnen GGZ in één afdeling of zorgeenheid, en geen versnipperde regionale teams
  • Creëer een opleidingsplaats voor ouderenpsychiaters en/of ouderenpsychologenZorg voor een heldere Missie, Visie en Strategie Ouderenpsychiatrie, dat ‘smoel' geeft zowel in- als extern
  • Anticipeer zoveel mogelijk op ontwikkelingen en houd regie, bijvoorbeeld door in te zetten op nieuwe werkwijzen (zoals FACT ouderen)
  • Verhelder de verhouding POH GGZ | Basis GGZ | Specialistische GGZ