Skip to content

Doorbraak Routine Outcome Monitoring

jul 21
  • maandag 21 jul 2014

ROM staat voor Routine Outcome Monitoring en wordt in de GGZ al veel gebruikt om de effectiviteit van behandelingen te meten. De gegevens die hieruit voortkomen, worden nog niet ten volle benut, daarom is het Trimbos instituut de doorbraakprojecten ROM gestart.
Bij de doorbraakprojecten ROM worden teams van hulpverleners werkzaam in de GGZ of verslavingszorg uitgenodigd om ROM in het dagelijks werk te gaan gebruiken.
Er worden twee doorbraaknetwerken gestart:

1) Doorbraaknetwerk Shared Decision Making (SDM),
2) Doorbraaknetwerk leren van ROM.

Voor meer informatie over de doorbraakprojecten ROM bekijkt u de informatiefolder.