Skip to content

Resultaten onderzoek naar zachte factoren van samenwerking binnen dementienetwerken

mrt 19
  • donderdag 19 mrt 2015

Trimbos-instituut heeft in samenwerking met Vilans, Hogeschool Rotterdam en Stichting Transmurale Zorg en met financiering van ZonMw, onderzoek gedaan naar de zachte factoren van samenwerking binnen dementienetwerken. Zachte factoren – o.a. de organisatiecultuur en de invulling van leiderschap - zijn belangrijk in het ontstaan en voortbestaan van succesvolle samenwerking. De toename van het aantal mensen met dementie en de beweging om langer thuis te wonen, wat meer samenwerking tussen verschillende partijen vraagt, maakte het relevant om juist binnen dementienetwerken de zachte factoren van samenwerking nader te verkennen.

Zachte factoren
Gebaseerd op interviews en observaties bleken de volgende zeven zachte factoren, met 22 bijbehorende elementen, van belang voor de samenwerking binnen dementienetwerken: 1) laagdrempelige samenwerking, 2) toegevoegde waarde ervaren, 3) rolduidelijkheid, 4) prioriteit geven aan netwerkbelang, 5) competenties netwerkregisseur, 6) gemeenschappelijke uitgangspunten, 7) transparantie en openheid van het netwerk.

Digitale tool
Er is een digitale zelfevaluatietool ontwikkeld, aan de hand waarvan dementienetwerken kunnen evalueren hoe ze ervoor staan op bovengenoemde zachte factoren en waar verbetering mogelijk is. Deze tool is te vinden op www.zelfevaluatiedementienetwerken.nl. Bestaande dementienetwerken kunnen inloggen met een inlogcode, welke door het Trimbos-instituut is verstrekt aan de netwerkregisseur. Andere geïnteresseerden kunnen de tool invullen zonder inlogcode, of contact opnemen met Marjolein Veerbeek van het Trimbos-instituut om een nieuw netwerk met bijbehorende inlogcode aan te maken. Voordeel van dit laatste is dat antwoorden van verschillende netwerkpartners gebundeld worden in de resultatenpagina. Dit maakt inzichtelijker op welke factoren meningen van verschillende netwerkpartners over de samenwerking uiteenlopen.

Meer informatie is te verkrijgen via Marjolein Veerbeek, e-mail: mveerbeek@trimbos.nl.