Skip to content

Hoe effectief is de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen?

jan 20
  • dinsdag 20 jan 2015

De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven geweest om de psychische hulpverlening in Nederland te verbeteren. Dit heeft slechts ten dele de gewenste effecten gehad ten aanzien van het welbevinden van ouderen. Dit blijkt uit het onderzoek van Marjolein Veerbeek waar zij 15 januari op gepromoveerd is (Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de VU). Haar conclusies geven aanknopingspunten voor het verder bevorderen van de GGZ voor ouderen.

Gespecialiseerde GGZ
Veerbeek laat zien dat de mate waarin huisartsen psychische problemen bij ouderen registreren de afgelopen tien jaar niet is verbeterd, met uitzondering van dementie en alcoholproblemen. Wel bleken huisartsen ouderen met psychische klachten vaker door te verwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Ouderen zijn daardoor meer gebruik gaan maken van de gespecialiseerde GGZ, met name ambulante zorg (zorg waarbij de oudere niet is opgenomen in een instelling). Veerbeek: ‘De geboden ambulante GGZ aan ouderen bleek effectief te zijn. Het functioneren van twee derde van de cliënten was aanzienlijk verbeterd na behandeling in de ambulante GGZ. Dit gold vooral voor ouderen die minder goed functioneren bij aanvang van de behandeling, die geen bijkomende persoonlijkheidsklachten of lichamelijke klachten hebben en geen ingrijpende levensgebeurtenissen gedurende de behandelperiode hebben meegemaakt. De behandelduur leek voornamelijk voorspeld te worden door de cultuur binnen een organisatie in plaats van door kenmerken of het functioneren van cliënten.’

Advies
Veerbeek vindt dat het hoog tijd is voor een bevolkingsstudie naar de psychiatrische problematiek van ouderen. Een dergelijke studie wordt wel voor jongere volwassenen uitgevoerd, maar nog niet voor ouderen. Dit terwijl het aantal ouderen in Nederland in 2050 anderhalf keer zo groot zal zijn dan nu het geval is. Zo’n onderzoek biedt inzicht in de vraag of ouderen onder- of overbehandeld worden. Ook biedt het duidelijkheid over hoeveel ouderen psychiatrische problemen hebben, hoeveel van hen daarvoor daadwerkelijk behandeling krijgen en of deze behandeling aansluit bij hun behoeften en ernst van de klachten. Ook is het van belang om inzicht te krijgen in wélke behandeling ouderen hebben