Skip to content

Honorering aanvraag generieke module Ouderenpsychiatrie

dec 22
  • maandag 22 dec 2014

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft de aanvraag om een generieke module Ouderenpsychiatrie te ontwikkelen gehonoreerd. Het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) heeft deze aanvraag samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ingediend.

De generieke module Ouderenpsychiatrie gaat aanbevelingen bieden ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers in de Ouderenpsychiatrie zowel voor de huisartsenzorg, de generalistische basis GGZ, de specialistische GGZ als ook voor de top GGZ. De Generieke module Ouderenpsychiatrie is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek en aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals- en gebruikers.

De komende twee jaar zullen hier door diverse collega's vanuit meerdere disciplines aan worden gewerkt.