Skip to content

DSM-5-classificatie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

dec 22
  • maandag 22 dec 2014

In het Tijdschrif voor Psychiatrie kun u een korte bijdrage lezen over de DSM 5 classifiactie voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.
Ondanks de consensus dat persoonlijkheidsstoornissen een belangrijk terrein binnen de ouderenpsychiatrie vormen, wordt er in de dsm-5 relatief weinig aandacht besteed aan deze psychische stoornis bij ouderen.

meer informatie